April 27th, 2012

Free to Fly

Welcome to my livejournal
Chào mừng bạn đến livejournal của mình.
Như bạn thấy đấy, livejournal này là semi-friends only. Nói cho rõ hơn là mình sẽ để những bài trong project [m2m] mở và những bài viết linh tinh cùng với chuyện cá nhân mình sẽ khóa lại dành cho những người bạn của mình.

Welcome to my livejournal.
As you can see, this journal is semi-friends only. I'll post our productions of [m2m] project here. My random posts and personal posts will be hidden.


Mình yêu GLAY, nghiện NEWS, thích SS501 và mê Ayumi Hamasaki. Vì vậy xin đừng có bất cứ hành động gì đụng chạm đến họ trên livejournal của mình. Chân thành cảm ơn.

I love GLAY, addict to NEWS, like SS501 and adore Ayumi Hamasaki. Thus, please don't  have any bad reaction to them on my livejournal. Thank you.

Muốn biết thêm về mình? Hãy xem thông tin của mình
Mình rất vui khi được làm bạn.

Wanna know more about me? Let's check my profile
I'm very glad to be friend.


Ngày lành.
Have a nice day.

[ Craze ]

  • Current Music
    NEWS - cherish